Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Projektet

Projektet ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark” - også kaldet Fremskudt funktion - er et 3-årigt satspuljeprojekt, der løber fra 2019-2021.

Der er afsat 46,6 millioner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

Med afprøvning af en fremskudt regional funktion skal børn og unge i mistrivsel samt deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet. De skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at der er fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Få et hurtigt overblik over projektet

Fremskudt Funktion er et stort projekt, så for at give et hurtigt overblik, har vi udviklet en lille folder, der gør det nemmere at finde rundt i projektet. Du kan se folderen i nedenstående PDF.

Folder der giver et overblik over projekt Fremskudt Funktion

Aktiviteter i Fremskudt funktion

De konkrete aktiviteter vil blive udviklet og afprøvet undervejs i projektperioden og forventes først startet op i anden halvår i 2019. Der er afsat et særskilt beløb årligt fra 2019-2021 til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodellerne og midlerne udloddes af satspuljeprojektets styregruppe.

Under styregruppen sidder projektlederen sammen med de 3 projektansatte konsulenter, hvor to kommer fra den kommunale verden og den tredje har en psykiatrifaglig baggrund. De er med til at facilitere møderne i de 22 koordinerende sparringsteams.

Via menuen til venstre kan du læse mere om de 22 sparringsteams, om projektets styregruppe, og du kan se et oversigtsdiagram over hele projektet.Siden er sidst opdateret 29-4-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring