Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Forældre

Tidlig hjælp til børn og unge, der ikke trives

Projekt Fremskudt funktion har til formål at spotte børn og unge i mistrivsel så tidligt, at det ikke ender ud i en diagnose og et behandlingsforløb i psykiatrien.

Hvis du som forælder hører om projektet, kan det være fordi, der eksempelvis er en lærer eller en praktiserende læge, der vurderer, at der er behov for en tidlig indsats for dit barns trivsel.

Hvordan foregår det?

Hvis I er blevet henvist til Fremskudt funktion og ønsker at blive en del af projektet, så kan I få jeres barn drøftet i et af regionens 22 koordinerende sparringsteams. Her sidder der kommunale PPR-psykologer, 1-3 sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen og 2 projektkonsulenter.

De vil sammen rådgive om det videre forløb, der enten kan betyde en indsats i nærmiljøet, i kommunen eller en henvisning til udredning i psykiatrien.

I er også som forældre velkomne til selv at deltage i mødet - ligesom barnet eller den unge også er det. Jeres sag bliver kun drøftet i Fremskudt funktion, hvis I giver skriftlig tilladelse til det. 

Hvad kan man som forælder selv gøre?

Hvis man som forælder selv er bekymret for sit barn, skal man kontakte den lokale klasselærer, den praktiserende læge, en PPR-psykolog eller andre medarbejdere fra kommunen, der kan tage sagen med videre. I har ikke mulighed for selv at indsende sager til drøftelse i sparringsteamene. 

 

Klik her for at se i fuld skærm
Flowchart der viser vejen ind i projekt Fremskudt Funktion

 Siden er sidst opdateret 16-6-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring