Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Fagfolk

Det overordnede formål med Fremskudt funktion er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

I projektet mødes kommunale og regionale medarbejdere i sparringsteams, hvor de drøfter sager om børn og unge. Forældrene og deres børn skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at der er fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet. 

Sager til drøftelse

Når en sag skal med på et sparringsteammøde i Fremskudt funktion, så kan sagen komme enten fra en kommunal eller en regional medarbejder.

Der skal være et skriftligt samtykke fra forældrene, hvis sagen skal drøftes i et koordinerende sparringsteam.

Her kan du bruge vores Skabelon til samtykke.

Ansat i kommunen

I de enkelte kommuner er det PPR-psykologer, der modtager sager fra øvrige kommunale medarbejdere. 

Du skal derfor som kommunalt ansat kontakte den lokale PPR-psykolog, hvis du har et barn eller en ung, du tænker kræver en tidlig indsats for at skabe bedre trivsel.

Ansat i regionen

Er du praktiserende læge og sidder med et barn/en ung, som du tænker er i målgruppen for Fremskudt funktion, så skal du kontakte et af projektets regionale medarbejdere.

Se her hvem du skal kontakte for at få en sag på et sparringsteammøde

 

Klik her for at se i fuld skærm
Flowchart der viser vejen fra fagperson til projekt Fremskudt Funktion


Siden er sidst opdateret 16-6-2021Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring