Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Header til fremskudt funktion med logoer

Projektet

Projektet ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark” - også kaldet Fremskudt funktion - er et 3-årigt satspuljeprojekt, der løber fra 2019-2021.

Der er afsat 46,6 millioner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

Projektets formål

Det overordnede formål med projektet er at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.

Med afprøvning af en fremskudt regional funktion skal børn og unge i mistrivsel samt deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet. De skal opleve, at samarbejdet mellem region og kommune fungerer, og at der er fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Aktiviteter i Fremskudt funktion

De konkrete aktiviteter vil blive udviklet og afprøvet undervejs i projektperioden og forventes først startet op i anden halvår i 2019. Der er afsat et særskilt beløb årligt fra 2019-2021 til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodellerne og midlerne udloddes af satspuljeprojektets styregruppe.

Under styregruppen sidder projektlederen sammen med de 3 projektansatte konsulenter, hvor to kommer fra den kommunale verden og den tredje har en psykiatrifaglig baggrund. De er med til at facilitere møderne i de 22 koordinerende sparringsteams.

Via menuen til venstre kan du læse mere om de 22 sparringsteams, om projektets styregruppe, og du kan se et oversigtsdiagram over hele projektet.Siden er sidst opdateret 5-8-2020Se kontaktoplysninger for Fremskudt Funktion | Tilgængelighedserklæring